Aktualności.

2018

Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash.

17 kwi 18
2 minuty

17 kwietnia 2018 r.

Według wstępnych szacunków, w pierwszej połowie kwietnia przychody z gry Fishing Clash wyniosły 2,2 mln zł. Wynik osiągnięty od 1 do 15 kwietnia jest o 40% wyższy niż w analogicznych dniach marca.

Fishing Clash, najnowsza gra Ten Square Games, kontynuuje dynamiczny wzrost przychodów. Skalę wzrostu pokazuje również porównanie wyników z lutym br.

„Fishing Clash kontynuuje dynamiczny wzrost popularności i monetyzacji. W ciągu piętnastu dni kwietnia, tylko dzięki tej produkcji osiągnęliśmy 2,2 mln zł przychodów, czyli o 40% więcej niż w analogicznych dniach marca. Równocześnie to wynik na poziomie przychodów wypracowanych w całym lutym. Wraz ze wzrostem popularności nowego tytułu, zwiększamy także intensywność kampanii marketingowych, które zwracają się w relatywnie krótkim czasie i w istotnym stopniu pomagają nam w budowaniu bazy aktywnych graczy.” – powiedział Arkadiusz Pernal, wiceprezes Ten Square Games.

Wyniki osiągane przez Fishing Clash w kolejnych miesiącach 2018 roku są istotnie wyższe niż pierwotne plany i dotychczasowe wyniki innych produkcji Grupy. Co ważne, już w pierwszym miesiącu po globalnej premierze, przychody przerosły koszty produkcji.  

Według szacunkowych danych, w I kwartale 2018 r. Grupa Ten Square Games wypracowała 14,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem około trzykrotnie wyższym niż osiągnięty w pierwszych trzech miesiącach 2017 r.

Wykres przychodów i wydatków marketingowych dla gry Fishing Clash w okresie od 1 marca do 15 kwietnia (dane w mln zł)

zobacz także .

22 mar 19

Dynamiczne wzrosty przychodów i zysków Ten Square Games w 2018 roku

21 marca 2019 r. Skonsolidowane  przychody ze sprzedaży Ten Square Games S.A. zwiększyły się w…

czytaj więcej
14 maj 18

Ten Square Games debiutuje na głównym parkiecie GPW

11 maja 2018 r. Akcje Ten Square Games, jednego z największych krajowych producentów i wydawców…

czytaj więcej
16 sty 23

Zmiany w składzie Zarządu Ten Square Games S.A

W dniu 13 stycznia 2023 r. Anna Idzikowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu…

czytaj więcej
10 lip 18

Dynamiczny wzrost przychodów Ten Square Games w drugim kwartale 2018 r.

10 lipca 2018 r. Ten Square Games (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce…

czytaj więcej