Aktualności.

2018

Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash.

17 kwi 18
2 minuty

17 kwietnia 2018 r.

Według wstępnych szacunków, w pierwszej połowie kwietnia przychody z gry Fishing Clash wyniosły 2,2 mln zł. Wynik osiągnięty od 1 do 15 kwietnia jest o 40% wyższy niż w analogicznych dniach marca.

Fishing Clash, najnowsza gra Ten Square Games, kontynuuje dynamiczny wzrost przychodów. Skalę wzrostu pokazuje również porównanie wyników z lutym br.

„Fishing Clash kontynuuje dynamiczny wzrost popularności i monetyzacji. W ciągu piętnastu dni kwietnia, tylko dzięki tej produkcji osiągnęliśmy 2,2 mln zł przychodów, czyli o 40% więcej niż w analogicznych dniach marca. Równocześnie to wynik na poziomie przychodów wypracowanych w całym lutym. Wraz ze wzrostem popularności nowego tytułu, zwiększamy także intensywność kampanii marketingowych, które zwracają się w relatywnie krótkim czasie i w istotnym stopniu pomagają nam w budowaniu bazy aktywnych graczy.” – powiedział Arkadiusz Pernal, wiceprezes Ten Square Games.

Wyniki osiągane przez Fishing Clash w kolejnych miesiącach 2018 roku są istotnie wyższe niż pierwotne plany i dotychczasowe wyniki innych produkcji Grupy. Co ważne, już w pierwszym miesiącu po globalnej premierze, przychody przerosły koszty produkcji.  

Według szacunkowych danych, w I kwartale 2018 r. Grupa Ten Square Games wypracowała 14,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem około trzykrotnie wyższym niż osiągnięty w pierwszych trzech miesiącach 2017 r.

Wykres przychodów i wydatków marketingowych dla gry Fishing Clash w okresie od 1 marca do 15 kwietnia (dane w mln zł)

zobacz także .

23 kwi 18

Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł

20 kwietnia 2018 r. Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych akcji,…

czytaj więcej
13 gru 18

Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach

13 grudnia 2018 r. Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych…

czytaj więcej
09 kwi 18

Fishing Clash osiągnęło w marcu rekordowe przychody

09 kwietnia 2018 r. Fishing Clash – najnowsza duża produkcja Ten Square Games, według wstępnych…

czytaj więcej