Aktualności.

2018

Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018.

05 paź 18
2 minuty

5 października 2018 r.

Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, podała szacunkowe przychody ze sprzedaży osiągnięte w trzecim kwartale 2018 roku.

Za okres od lipca do końca września br. przychody ze sprzedaży wyniosły 35,3 mln zł i były o 48% wyższe od przychodów w drugim kwartale 2018 roku. Szacunkowe przychody w trzecim kwartale br. wzrosły czterokrotnie (+419%) w porównaniu do przychodów za trzeci kwartał 2017 roku.

dane w mln zł3Q 20171Q 20182Q 20183Q 2018*zmiana 2Q18/3Q18zmiana 3Q17/3Q18
przychody6,814,423,935,3+48%+419%
*szacunkowe przychody

„W trzecim kwartale zanotowaliśmy dużą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży, która w dużej mierze wynika z sukcesu gry Fishing Clash. Nasze bieżące działania koncentrują się na optymalizowaniu działań marketingowych i rozwijaniu nowych funkcjonalności w tej grze. Wyniki sprzedażowe pozostałych gier w trzecim kwartale również są na satysfakcjonującym nas poziomie. Efektem tego jest wysoki wzrost przychodów spółki w trzecim kwartale, o blisko 50 proc. w stosunku do drugiego kwartału tego roku i ponad 400 proc. w porównaniu do tego samego kwartału roku ubiegłego” – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale br. mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za trzeci kwartał będzie przekazana w skonsolidowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2018 roku, który zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 20 listopada 2018 r.

Twitter @TenSquareGames
Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski,
cc group
tel. +48 531 613 067 @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

zobacz także .

28 mar 23

Grupa Ten Square Games w 2022 roku: stabilizacja wyników finansowych po roku pełnym wyzwań dla branży gier mobilnych

Pomimo kumulacji negatywnych czynników rynkowych, których skutki były widoczne w wynikach Grupy w drugim kwartale…

czytaj więcej
16 mar 18

Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

28 grudnia 2017 r. Ten Square Games S.A. – jeden z największych w Polsce producentów…

czytaj więcej
21 kwi 23

Zmiany w składzie zarządu Ten Square Games

Andrzej Ilczuk, obecny Chief Operating Officer Ten Square Games, zostanie nowym prezesem Zarządu Ten Square…

czytaj więcej