Ten Square Games ze skokowym wzrostem przychodów w drugim kwartale 2020 - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development company in Poland

Aktualności.

2020

Ten Square Games ze skokowym wzrostem przychodów w drugim kwartale 2020.

28 Sie 20
Autor: TSG Team
3 minuty

Wrocław, 24 sierpnia 2020

Przychody na rekordowym poziomie 170 mln zł (+240% r/r) i ambitne plany rozwoju na kolejne miesiące. Ten Square Games zaprezentowała wyniki za drugi kwartał 2020 roku.

Główny wpływ na przychody Ten Square Games miał stały rozwój i konsekwentne pozyskiwanie nowych użytkowników dla Fishing Clash. Gra po raz kolejny osiągnęła rekordowe przychody, które w drugim kwartale br. wyniosły 158 mln zł (+88% kw/kw; +266% r/r). Liczba aktywnych użytkowników wzrosła do 7 mln w porównaniu z 3 mln w pierwszym kwartale tego roku i 1,5 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kwietniu i maju, w bardzo korzystnych warunkach rynkowych, gwałtownie zwiększony został poziom wydatków marketingowych, co pozwala oczekiwać istotnych zwrotów z inwestycji w kolejnych kwartałach.

Przychody z gry Let’s Fish wyniosły w drugim kwartale 4,5 mln zł (+15% kw/kw; +36% r/r), zaś Wild Hunt – 4,4 mln zł (+26% kw/kw; +109% r/r). W przypadku obu produktów dostarczano stale nowe zawartości, doskonalono także zaplecze analityczne i testowe oraz działania live ops. Jednym z głównych celów Ten Square Games jest dywersyfikacja portfolio gier – do końca trzeciego kwartału trzy nowe tytuły będą w fazie globalnych testów i sprawdzania potencjału monetyzacji na docelowych rynkach, zaś jedna gra – w fazie produkcji.

Drugi kwartał zamykamy rekordową sprzedażą i perspektywą kolejnych okresów z bardzo dobrymi przychodami. Konsekwentnie wzmacniamy zespół, stawiając na dalszy rozwój w obszarach produkcji gier, a także business intelligence i machine learning. Chcemy się dalej dywersyfikować i przyciągać nowe talenty poza Wrocławiem, stąd m.in. rozwój nowego studia w Warszawie. Liczę, że wkrótce do grupy dołączą nowe podmioty lub zespoły, które będą mogły rosnąć w oparciu o naszą wiedzę, infrastrukturę i dostęp do finansowaniazadeklarował Maciej Zużałek, prezes Ten Square Games.

Znormalizowana EBITDA wyniosła w drugim kwartale br. 36,2 mln zł (+120% r/r), zaś znormalizowany zysk netto był na poziomie 34,9 mln zł (+166% r/r). Wyniki księgowe zostały obciążone przez niegotówkowy koszt płatności w formie akcji w wysokości 6 mln zł.

Ten Square Games jest jednym z największych i najszybciej rosnących producentów gier mobilnych w Polsce. Spółka ma główną siedzibę we Wrocławiu i dodatkowe studio w Warszawie. Specjalnością TSG są gry hobbystyczne dystrybuowane w modelu free-to-play. Od 2018 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

*     *     *

Więcej informacji: https://tensquaregames.com/investors/

Twitter: @TenSquareGames

Kontakt dla mediów:

Maria Węsierska                              Jan Jujeczka

maria.wesierska@mc.com.pl          jan.jujeczka@mc.com.pl

0048 509 379 700                            0048 508 221 069

zobacz także .

05 Sty 21

Ten Square Games: wstępne wyniki sprzedażowe po czwartym kwartale 2020

Wrocław, 5 stycznia 2021 Szacunkowe skonsolidowane przychody Ten Square Games S.A., bez uwzględnienia przychodu odroczonego…

czytaj więcej