Aktualności.

2018

Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach.

20 lis 18
5 minuty

20 listopada 2018 r.

Ten Square Games, (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, wypracował w trzech kwartałach 2018 roku 73,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 333% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Skonsolidowany wynik EBITDA po trzech kwartałach tego roku wyniósł 28,3 mln PLN, a zysk netto 22,8 mln PLN, odpowiednio o 299% i 340% więcej w porównaniu rok do roku.

Rekordowe wyniki w historii spółki zanotował Ten Square Games w trzecim kwartale 2018 roku: przychody ze sprzedaży wyniosły 35,4 mln PLN (wzrost o 422% rok do roku), a zysk netto wyniósł 10,2 mln PLN (wzrost o 365% rok do roku).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych przychodów i zysków po trzech kwartałach tego roku, gdyż znacznie przekraczają wyniki z tego samego okresu roku ubiegłego i są wyższe od wyników wypracowanych w całym 2017 roku. Na podkreślenie zasługuje poziom zysku EBITDA (ponad 28 mln PLN), który po trzech kwartałach przekroczył ustalony przez Radę Nadzorczą cel do osiągnięcia w całym roku (26 mln PLN), określony w programie motywacyjnym na lata 2018-20 i uchwalony w marcu tego roku przez Walne Zgromadzenie Spółki – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

W tym roku największym sukcesem są wyniki gry Fishing Clash, która systematycznie, co kwartał, zwiększa przychody ze sprzedaży. Tylko w trzecim kwartale tego roku przychody z gry Fishing Clash wyniosły prawie
29 mln PLN, co jest imponującym wynikiem w porównaniu do 25 mln PLN przychodów za pierwsze półrocze tego roku. W październiku szacunkowe przychody Fishing Clash wyniosły 12,6 mln PLN, o 22% więcej w porównaniu do przychodów we wrześniu br.

– Cały czas inwestujemy w rozwój oraz marketing gry Fishing Clash. W trzecim kwartale wydatki marketingowe na promocję gry Fishing Clash wyniosły 8,6 mln PLN, w porównaniu do 4,8 mln PLN w drugim kwartale br. Wprowadziliśmy nowe ulepszenia w grze m.in.: nowe rodzaje ryb i nowe łowiska. Koncentrowaliśmy się także na poprawie funkcjonalności oraz na tzw. live-ops, czyli bieżącym zarządzaniu zawartością gry. Duże zainteresowanie graczy Fishing Clash przełożyło się na promocję gry (tzw. featuringi) przez platformy dystrybucyjne Google i Apple, co dodatkowo zwiększyło ilość pobrań gry. Najważniejsze featuringi w trzecim kwartale przypadły w okresach 6-13.09.2018 (AppStore) i 27.09-5.10.2018 (Google Play) – mówi Arkadiusz Pernal. Trzeci kwartał to nie tylko duży sukces Fishing Clash. Druga nasza gra klasy Evergreen – Let’s Fish zanotowała również rekordowe wyniki w trzecim kwartale 2018, przychody ze sprzedaży Let’s Fish wyniosły 4,3 mln PLN w porównaniu do 3,2 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto podkreślić, że 7 lat od premiery gra Let’s Fish nadal jest bardzo popularna i dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych funkcjonalności do tej gry notuje bardzo dobre wyniki sprzedaży – dodaje Arkadiusz Pernal.

W trzecim kwartale 2018 r. zespół Mango pracujący nad nowymi produktami realizował produkcję gry typu MiniGolf. Rozwój projektu przebiega prawidłowo i prowadzone są obecnie intensywne prace nad udoskonaleniem grafiki gry do poziomu najlepszych tego typu produkcji na rynku. Gra MinGolf będzie wysokiej jakości, atrakcyjną rozrywką dla graczy, dlatego warto poświęcić więcej czasu na jej dopracowanie przed publikacją. Aktualnie soft launch gry MiniGolf przewidywany jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2019 r.

Z kolei produkcja gra Fishing Battle, po dokładnej analizie wyników soft launch’u i uzyskaniu niezadowalających paramentów produktowych, została wstrzymana na początku czwartego kwartału 2018 r.

– Zakładamy, że na wyniki w następnych kwartałach kluczowy wpływ będzie miał dalszy rozwój gry Fishing Clash oraz wyniki gier z bieżącego portfolio. Aby wykorzystać ten potencjał prowadzimy systematyczne działania w celu rozwoju funkcjonalności naszych najlepszych produktów i będziemy kontynuować dla nich wsparcie marketingowe. W 2019 roku, zgodnie ze strategią, zamierzamy prowadzić prace nad kolejną grą hobbystyczną oraz będziemy prowadzić eksperymentalne prace nad poszerzeniem portfolio w nowych kierunkach – gry dla kobiet, a także gry w technologii html5 – mówi Arkadiusz Pernal.

Przychody wg klas gier produkowanych przez Ten Square Games w okresie 1-3Q 2018

Przychody ze sprzedaży gier klasy Evergreen (Let’s Fish, Fishing Clash) wyniosły 65,7 mln PLN (+564% rok do roku), co stanowi ponad 89% łącznych przychodów w 1-3Q 2018. Pozostałe klasy gier (Game Factory i Legacy) wypracowały ponad 8 mln PLN przychodów ze sprzedaży (34% więcej w porównaniu rok do roku), co stanowi ok. 11% łącznych przychodów Ten Square Games w 1-3Q 2018 r.

W strukturze przychodów 1-3Q 2018 r. największy udział mają przychody z mikropłatności (za uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze), które wyniosły 66,3 mln PLN, wobec 8,9 mln PLN przychodów z mikropłatności w okresie 1-3Q 2017 roku.

Twitter @TenSquareGames
Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski,
cc group
tel. +48 531 613 067 @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

zobacz także .

28 maj 21

Wyniki Ten Square Games po pierwszym kwartale 2021 roku

174 mln zł przychodów odnotowała Ten Square Games w pierwszym kwartale 2021 roku. – Za…

czytaj więcej
09 kwi 18

Fishing Clash osiągnęło w marcu rekordowe przychody

09 kwietnia 2018 r. Fishing Clash – najnowsza duża produkcja Ten Square Games, według wstępnych…

czytaj więcej
23 kwi 18

Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł

20 kwietnia 2018 r. Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych akcji,…

czytaj więcej
22 maj 19

Wyniki finansowe Ten Square Games za 1Q 2019

22 maja 2019 r. Ten Square Games, grupa zajmująca się produkcją i dystrybucją gier w…

czytaj więcej