Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development companies in Poland

Aktualności.

2018

Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach.

20 lis 18
Autor: TSG Team
5 minuty

20 listopada 2018 r.

Ten Square Games, (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, wypracował w trzech kwartałach 2018 roku 73,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 333% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Skonsolidowany wynik EBITDA po trzech kwartałach tego roku wyniósł 28,3 mln PLN, a zysk netto 22,8 mln PLN, odpowiednio o 299% i 340% więcej w porównaniu rok do roku.

Rekordowe wyniki w historii spółki zanotował Ten Square Games w trzecim kwartale 2018 roku: przychody ze sprzedaży wyniosły 35,4 mln PLN (wzrost o 422% rok do roku), a zysk netto wyniósł 10,2 mln PLN (wzrost o 365% rok do roku).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych przychodów i zysków po trzech kwartałach tego roku, gdyż znacznie przekraczają wyniki z tego samego okresu roku ubiegłego i są wyższe od wyników wypracowanych w całym 2017 roku. Na podkreślenie zasługuje poziom zysku EBITDA (ponad 28 mln PLN), który po trzech kwartałach przekroczył ustalony przez Radę Nadzorczą cel do osiągnięcia w całym roku (26 mln PLN), określony w programie motywacyjnym na lata 2018-20 i uchwalony w marcu tego roku przez Walne Zgromadzenie Spółki – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

W tym roku największym sukcesem są wyniki gry Fishing Clash, która systematycznie, co kwartał, zwiększa przychody ze sprzedaży. Tylko w trzecim kwartale tego roku przychody z gry Fishing Clash wyniosły prawie
29 mln PLN, co jest imponującym wynikiem w porównaniu do 25 mln PLN przychodów za pierwsze półrocze tego roku. W październiku szacunkowe przychody Fishing Clash wyniosły 12,6 mln PLN, o 22% więcej w porównaniu do przychodów we wrześniu br.

– Cały czas inwestujemy w rozwój oraz marketing gry Fishing Clash. W trzecim kwartale wydatki marketingowe na promocję gry Fishing Clash wyniosły 8,6 mln PLN, w porównaniu do 4,8 mln PLN w drugim kwartale br. Wprowadziliśmy nowe ulepszenia w grze m.in.: nowe rodzaje ryb i nowe łowiska. Koncentrowaliśmy się także na poprawie funkcjonalności oraz na tzw. live-ops, czyli bieżącym zarządzaniu zawartością gry. Duże zainteresowanie graczy Fishing Clash przełożyło się na promocję gry (tzw. featuringi) przez platformy dystrybucyjne Google i Apple, co dodatkowo zwiększyło ilość pobrań gry. Najważniejsze featuringi w trzecim kwartale przypadły w okresach 6-13.09.2018 (AppStore) i 27.09-5.10.2018 (Google Play) – mówi Arkadiusz Pernal. Trzeci kwartał to nie tylko duży sukces Fishing Clash. Druga nasza gra klasy Evergreen – Let’s Fish zanotowała również rekordowe wyniki w trzecim kwartale 2018, przychody ze sprzedaży Let’s Fish wyniosły 4,3 mln PLN w porównaniu do 3,2 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto podkreślić, że 7 lat od premiery gra Let’s Fish nadal jest bardzo popularna i dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych funkcjonalności do tej gry notuje bardzo dobre wyniki sprzedaży – dodaje Arkadiusz Pernal.

W trzecim kwartale 2018 r. zespół Mango pracujący nad nowymi produktami realizował produkcję gry typu MiniGolf. Rozwój projektu przebiega prawidłowo i prowadzone są obecnie intensywne prace nad udoskonaleniem grafiki gry do poziomu najlepszych tego typu produkcji na rynku. Gra MinGolf będzie wysokiej jakości, atrakcyjną rozrywką dla graczy, dlatego warto poświęcić więcej czasu na jej dopracowanie przed publikacją. Aktualnie soft launch gry MiniGolf przewidywany jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2019 r.

Z kolei produkcja gra Fishing Battle, po dokładnej analizie wyników soft launch’u i uzyskaniu niezadowalających paramentów produktowych, została wstrzymana na początku czwartego kwartału 2018 r.

– Zakładamy, że na wyniki w następnych kwartałach kluczowy wpływ będzie miał dalszy rozwój gry Fishing Clash oraz wyniki gier z bieżącego portfolio. Aby wykorzystać ten potencjał prowadzimy systematyczne działania w celu rozwoju funkcjonalności naszych najlepszych produktów i będziemy kontynuować dla nich wsparcie marketingowe. W 2019 roku, zgodnie ze strategią, zamierzamy prowadzić prace nad kolejną grą hobbystyczną oraz będziemy prowadzić eksperymentalne prace nad poszerzeniem portfolio w nowych kierunkach – gry dla kobiet, a także gry w technologii html5 – mówi Arkadiusz Pernal.

Przychody wg klas gier produkowanych przez Ten Square Games w okresie 1-3Q 2018

Przychody ze sprzedaży gier klasy Evergreen (Let’s Fish, Fishing Clash) wyniosły 65,7 mln PLN (+564% rok do roku), co stanowi ponad 89% łącznych przychodów w 1-3Q 2018. Pozostałe klasy gier (Game Factory i Legacy) wypracowały ponad 8 mln PLN przychodów ze sprzedaży (34% więcej w porównaniu rok do roku), co stanowi ok. 11% łącznych przychodów Ten Square Games w 1-3Q 2018 r.

W strukturze przychodów 1-3Q 2018 r. największy udział mają przychody z mikropłatności (za uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze), które wyniosły 66,3 mln PLN, wobec 8,9 mln PLN przychodów z mikropłatności w okresie 1-3Q 2017 roku.

Twitter @TenSquareGames
Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski,
cc group
tel. +48 531 613 067 @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

zobacz także .

09 sty 19

Ten Square Games kandydatem na Mistrza GPW 2018 w plebiscycie „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl

9 stycznia 2019 r. Ten Square Games znalazła się w gronie 16 spółek notowanych na…

czytaj więcej
04 kw. 18

Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play

18 stycznia 2018 r. Gra "Fishing Clash" uzyskała w styczniu rekomendację (featuring) sklepu Google Play.…

czytaj więcej
23 kw. 18

Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł

20 kwietnia 2018 r. Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych akcji,…

czytaj więcej
23 maj 22

Wyniki grupy Ten Square Games za pierwszy kwartał 2022 roku

W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 142,6…

czytaj więcej