Aktualności.

2022

Wyniki Grupy Ten Square Games za pierwsze półrocze 2022 roku.

07 wrz 22
6 minuty

W pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 266 mln PLN, natomiast łączne przychody ukształtowały się na poziomie 274,4 mln PLN. Po trudnych pierwszych 5 miesiącach 2022 r., Grupa odnotowuje wzrosty w płatnościach graczy. Przychody z wiodących tytułów Fishing Clash i Hunting Clash wzrosły w sierpniu o 28% w porównaniu do maja br. 

W pierwszym półroczu 2022 r. płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games były niższe o 18% niż w analogicznym okresie 2021 roku. Z powodu wojny w Ukrainie, na początku marca 2022 roku Grupa zablokowała dystrybucję, marketing oraz możliwość płacenia we wszystkich kluczowych grach Grupy na terytorium Rosji i Białorusi. Udział rynku rosyjskiego w płatnościach 2021 roku wyniósł ok. 6,5% dla gry Fishing Clash i 2,5% dla gry Hunting Clash. Zamknięcie rynku miało bezpośredni wpływ na spadek płatności, ale także pośredni efekt na osłabienie zaangażowania graczy i rotacje w tzw. klanach przez wykluczenie rosyjskich użytkowników. Innymi czynnikami negatywnie wpływającymi na poziom płatności było luzowanie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w pierwszym kwartale tego roku i pogarszające się nastroje konsumenckie na wszystkich rynkach wynikające z rosnącej inflacji. Spowodowało to spadek globalnych wydatków graczy w sektorze gier mobilnych o 7% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021. Wszystkie wymienione czynniki przełożyły się na poziom skorygowanej EBITDA, która po pierwszym półroczu wyniosła 70,6 mln PLN i była niższa o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W raportowanym okresie, Grupa skupiała się głównie na poprawie efektywności zespołów i zwiększeniu możliwości produkcyjnych nowego contentu w grach. Dzięki skróceniu czasu produkcji nowych rozwiązań dla graczy w Fishing Clash i Hunting Clash, od końca maja br. widoczne są pozytywne efekty w postaci poprawy jakości i ilości pozyskanego ruchu, co przekłada się na stopniowy wzrost płatności od graczy. Jednocześnie trwały prace nad kilkoma nowymi tytułami i część z nich zadebiutowała w ostatnich miesiącach.

– W pierwszym półroczu tego roku cała branża mierzyła się z problemem bardzo niestabilnego otoczenia. Koniec obostrzeń pandemicznych spowodował trudności i wzrost kosztów pozyskiwania nowych użytkowników. To powoduje, że osiągnięte wyniki są poniżej naszych oczekiwań. Włożyliśmy dużo pracy w poprawę naszych zdolności operacyjnych, czego efekty obserwujemy w pierwszych miesiącach trzeciego kwartału. Skrócenie czasu dostarczania nowych rozwiązań dla graczy przekłada się na wzrost płatności obserwowany od końca maja. Przy tak zmiennej sytuacji rynkowej, nadal kluczowe jest kontrolowanie własnego biznesu. Dodatkowo pozytywnym czynnikiem są dobre wyniki spółek, w które zainwestowaliśmy w poprzednich okresach, m.in. studia Rortos – zaznacza Maciej Zużałek, Prezes Zarządu Ten Square Games S.A. 

Najbardziej rozpoznawalny tytuł Grupy – Fishing Clash zanotował spadek płatności w pierwszym półroczu, czego przyczyną są zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, z ich kulminacją w maju tego roku. W latach 2020-2021, intensyfikacja działań marketingowych podczas lockdownów przełożyła się na skokowy wzrost średniej miesięcznej liczby użytkowników Fishing Clash do blisko 7 mln (z około 2 mln w 4 kw. 2019). To automatycznie przełożyło się na wyższe poziomy płatności w kolejnych okresach. W pierwszej połowie 2022 roku liczba aktywnych użytkowników uległa normalizacji i powróciła do poziomu ok. 2 mln graczy, natomiast już w sierpniu br. średnia miesięczna liczba użytkowników wyniosła 2,8 mln.

Gra Hunting Clash osiągnęła niemal identyczny poziom płatności w pierwszym półroczu 2021 i 2022 roku (57,2 mln PLN), jednakże wydatki marketingowe w pierwszej połowie 2021 roku były wyższe i wyniosły 34,6 mln PLN, a w 2022 roku wyniosły 23,8 mln PLN. Gra miała swoją premierę w 2020 roku, zespół produktowy z każdym kolejnym kwartałem dodaje nowe funkcjonalności i wydarzenia, co ma istotny wpływ na zaangażowanie użytkowników w grze. Pozytywny efekt widoczny jest w kolejnych miesiącach 3 kwartału, gdzie wzrost płatności w sierpniu w porównaniu do maja wyniósł 21%.

W pierwszej połowie 2022 roku do płatności Grupy dokładają się w coraz większym stopniu także gry przejętej spółki Rortos, lidera segmentu mobilnych symulatorów lotu, którego akwizycja została sfinalizowana w lipcu ubiegłego roku. Włoskie studio wygenerowało w sierpniu płatności wyższe o 32% w porównaniu do maja br.

Na poziomie strategicznym Grupa w pierwszej połowie 2022 roku zdecydowała się na inwestycję w Gamesture Sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji gier z gatunku RPG. Jej dwa główne tytuły to Questland oraz Slash & Roll, natomiast dwa kolejne są na etapie produkcji. W długiej perspektywie ta inwestycja daje możliwość dywersyfikacji przychodów z uwagi na inny segment rynku. Płatności pochodzące z tytułów Gamesture, wzrosły o 46% w II kwartale w porównaniu do I kwartału 2022. Aktualnie, zgodnie z przewidywaniami, Gamesture generuje stratę netto, w związku z tym Grupa wykazała 1,2 mln PLN straty z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych w półrocznym sprawozdaniu.

W pierwszym półroczu 2022 Zarząd Spółki podjął decyzję o zawieszeniu prac nad grą Magical District. Potencjalne wznowienie prac może nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku. Wartość skapitalizowanych nakładów na ten tytuł wynosi ok. 9 mln PLN. Jednocześnie, po przeprowadzeniu w czerwcu analizy dla gry Football Elite kosztów marketingowych w zestawieniu z potencjałem rynkowym i zaangażowaniem graczy, którzy mogli testować nową grę, zapadła decyzja o zamknięciu tego projektu. Odpis aktualizujący obciążający wyniki pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 8,5 mln PLN.

Gra Wings of Heroes, kolejny tytuł spółki Rortos, miała już swój soft launch na platformie Android na przełomie kwietnia i maja tego roku, a obecnie Grupa szykuje się na globalne udostępnienie gry, które będzie miało miejsce do końca roku. W sierpniu została uruchomiona także wersja na system iOS wraz z kolejnymi kampaniami marketingowymi. Pomimo na razie małej skali uruchomionych rynków, Grupa jest zadowolona z osiąganych parametrów. Trwają prace nad “Undead Clash” i “Fishing Master”, które mają zadebiutować w ostatnim kwartale tego roku.

Więcej informacji dostępne w zakładkach Centrum wyników i Raporty.

zobacz także .

05 paź 18

Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018

5 października 2018 r. Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych…

czytaj więcej
16 mar 18

Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

28 grudnia 2017 r. Ten Square Games S.A. – jeden z największych w Polsce producentów…

czytaj więcej
13 cze 18

Arkadiusz Pernal o wynikach spółki za 1Q2018

12 czerwca 2018r. Arkadiusz Pernal, Wiceprezes Zarządu Ten Square Games SA o rekordowych wynikach I…

czytaj więcej
10 kwi 18

KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games

10 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Ten Square Games S.A. w…

czytaj więcej