Aktualności.

2023

Koncentracja działalności Ten Square Games na głównych produktach grupy oraz dopasowanie struktury zatrudnienia do obecnej skali działalności oraz planów Spółki..

17 kwi 23
Autor: Nina Grabos
4 minuty

Zarząd Ten Square Games podjął decyzję o skoncentrowaniu działalności Spółki na głównych produktach Grupy – Fishing Clash, Hunting Clash i Wings of Heroes oraz dopasowaniu struktury zatrudnienia do obecnej skali działalności i planów Spółki. 

Siłą Ten Square Games jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Aby zapewnić organizacji możliwość rozwoju w przyszłości postanowiliśmy skupić się na głównych produktach grupy oraz ograniczyć koszty operacyjne. Dlatego podjęliśmy decyzję o zakończeniu prac nad dwoma projektami – Undead Clash i Fishing Masters – oraz o istotnym ograniczeniu zatrudnienia w obszarach poza głównymi produktami Spółki. Pozwoli nam to, w najbliższych miesiącach, skoncentrować zasoby i energię Ten Square Games  na rozwoju głównych tytułów – Fishing Clash i Hunting Clash oraz przygotować się do dalszego skalowania Wings of Heroes. Jesteśmy zdeterminowani, aby Ten Square Games wyszło z tego okresu zawirowań silniejsze i gotowe do podjęcia kolejnych działań rozwojowych w odpowiednim dla Spółki czasie”. – mówi Maciej Zużałek, CEO Ten Square Games. 

W dniu 17 kwietnia 2023 r. Zarząd Ten Square Games podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia, w tym rozpoczęciu konsultacji w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników. Intencją Zarządu jest skoncentrowanie działalności Spółki na dalszym rozwoju i wzroście jej głównych produktów w najbliższych miesiącach. Dlatego też  wstrzymane zostały dalsze prace deweloperskie w projektach Undead Clash oraz Fishing Masters. Spółka uznała, że dalsze prace nad Undead Clash trwałyby wiele kolejnych miesięcy, a poniesione koszty byłyby niewspółmierne do potencjalnych przychodów z tego projektu, w szczególności ze względu na dużą konkurencję w tym segmencie rynku oraz wysokie koszty pozyskania użytkowników. Projekt Fishing Masters realizowany był w segmencie idle RPG, który jest poza głównym obszarem działalności Spółki, stąd też decyzja o jego zakończeniu w obliczu niestabilnej sytuacji rynkowej. 

W związku z zamknięciem projektów Undead Clash i Fishing Masters Spółka dokona odpisu skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją gier. Na dzień 31 marca 2023 roku wartość ta wyniosła 14,3  mln PLN dla gry Undead Clash oraz 11,4 mln PLN dla gry Fishing Masters. Ostateczna kwota odpisu kosztów związanych z rozwojem gier zostanie podana w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2023 roku, po obliczeniu wysokości odpraw dla zwalnianych osób na podstawie ostatecznych warunków zwolnień. Suma obu odpisów gier obciąży wyniki Grupy Ten Square Games w drugim kwartale 2023 r.

W związku z zamknięciem dwóch powyższych projektów oraz decyzją o dopasowaniu struktury zatrudnienia do obecnej skali działalności i planów Spółki, Zarząd Ten Square Games zdecydował się zmniejszyć zatrudnienie o około 120 osób, w tym 50 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Wszystkim podjętym przez nas działaniom towarzyszy przede wszystkim myśl o przyszłości Ten Square Games. Największe szanse na rozwój widzimy obecnie w koncentracji na głównych produktach Grupy i poszukiwaniu rozwojowych projektów w niszy hobbystyczno – symulacyjnej. Kilka  najbliższych miesięcy pozwoli nam na przeorganizowanie działalności i przygotowanie się do następnej fazy rozwoju w oparciu o najsilniejsze kompetencje zespołu Ten Square Games. – komentuje Andrzej Ilczuk, COO Ten Square Games. 

Spółka poinformuje o zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielem pracowników. Szacunek kosztów związanych z procesem zwolnień grupowych Spółka poda wraz z wynikami za pierwszy kwartał 2023 roku, a dokładny koszt w sprawozdaniu za pierwszą połowę 2023 roku.

zobacz także .

10 cze 21

Eko Liga: jak dzięki gamifikacji posadziliśmy 1000 drzew

W 2020 roku Ten Square Games dołączyło do inicjatywy ONZ Global Compact, który to program…

czytaj więcej
30 wrz 21

Od Wrocławia do Werony, czyli 10 lat historii Ten Square Games

Ten Square Games zostało założone w 2011, a mijające właśnie 10 lat, było niesamowitą podróżą…

czytaj więcej
17 sie 20

Jak zniszczyć marzenia projektanta gier i przeżyć – przewodnik dla programistów

Jak zniszczyć marzenia game designera i ujść z życiem: poradnik dla programistów. Game designer i…

czytaj więcej
Boost Week
20 cze 21

Jak zintegrować zespół w czasach pandemii? Konferencja Boost Week i game jam w Ten Square Games

Czy każdy z branży gamedev zawodowo robi gry? Zdecydowana większość to eksperci w tej dziedzinie,…

czytaj więcej