Aktualności.

2023

Ten Square Games ogłasza wyniki za 2. kw. 2023 r. i prezentuje pierwsze efekty realizacji nowej strategii, w postaci wzrostu przychodów i najwyższych w 2023 r.odczytów wyniku EBITDA w lipcu i w sierpniu br..

06 wrz 23
Autor: Nina Grabos
6 minuty

2 kw. 2023 r. to okres strategicznej transformacji w Ten Square Games (TSG), który już przynosi obiecujące wyniki. Chociaż wyniki za 2. kw. 2023 r. nadal ilustrują wyzwania, z którymi mierzyła się  firma, to ukierunkowane działania TSG przynoszą pierwsze pozytywne rezultaty w postaci najwyższych poziomów rentowności w lipcu i sierpniu 2023 r. tworząc mocną podstawę do dalszego wzrostu.  

Od ogłoszenia nowej strategii w kwietniu 2023 r. TSG zmieniło podejście do  swojej działalności kładąc główny nacisk na poprawę parametrów flagowych tytułów oraz efektywność finansową i rentowność działalności. Ta strategiczna zmiana skutkowała m.in. zakończeniem realizacji dwóch projektów i redukcją liczby pracowników o 25%. Przełożyło się to na ograniczenie miesięcznych kosztów wynagrodzeń o 1,8 mln zł, co w skali roku może przynieść szacowane oszczędności na poziomie blisko 22 mln zł.

„- Nasze zdecydowane działania obniżające bazę kosztową w połączeniu z rosnącymi przychodami z naszych flagowych tytułów stwarzają perspektywę trwałej poprawy wyników Ten Square Games. Wdrażane inicjatywy i ich wstępne wyniki pozwalają nam patrzeć na przyszłość z rosnącym optymizmem.” – powiedział Andrzej Ilczuk, Prezes Zarządu TSG.

Podstawą zrewidowanej strategii TSG jest przywrócenie dwóch największych tytułów spółki, Fishing Clash i Hunting Clash, na ścieżkę wzrostu  oraz przyspieszenie rozwoju najnowszego tytułu w portfolio, Wings of Heroes. Zarząd spółki wierzy, że inwestowanie w rozwój obecnych produktów spółki jest najbardziej efektywną metodą na odbudowanie jej sukcesu w przyszłości.

„- Inwestycje w rozwój najważniejszych tytułów TSG podkreślają nasze przekonanie, o tym że wzmocnienie podstawowej oferty spółki jest obecnie najskuteczniejszą drogą do zabezpieczenia przyszłości Ten Square Games.” – dodał Andrzej Ilczuk, Prezes Zarządu TSG.

Niesłabnące zaangażowanie zespołów produktowych TSG zaczęło już przynosić pozytywne rezultaty. Poziom płatności z gier wykazał tendencję wzrostową zarówno w lipcu, jak i w sierpniu br. – o odpowiednio 12,5% m/m i 11,0% m/m. To pierwsze pozytywne efekty  działań strategicznych podjętych w poprzednich miesiącach. Umacniają one determinację spółki do dalszej realizacji obranej drogi rozwoju. Wzrost poziomu płatności w połączeniu z pracą nad obniżeniem bazy kosztowej zaowocował najwyższymi poziomami skorygowanej EBITDA w 2023 roku, sięgającymi 9,7 mln zł w lipcu (wzrost o 42,2% m/m) i 12,0 mln zł w sierpniu br. (wzrost o 23,6% m/m).

Wprowadzenie w Fishing Clash nowej funkcji „Power score” wraz z poprawą czasu ładowania gry i pracą nad zwiększeniem zaangażowania graczy istotnie poprawiło komfort użytkowników  i ich  zaangażowanie. Strategiczna zmiana w podejściu do organizacji LiveOps w połączeniu z nową ofertą sprzedażową przyczyniła się do zwiększenia monetyzacji. Dodatkowo, uruchomienie sklepu internetowego – TSG Store – poprawia zarówno wskaźniki rentowności gry, jak i całej spółki. W najbliższym czasie planowana jest integracja innych tytułów ze sklepem.

W tym czasie zespół Hunting Clash pracował nad zwiększeniem zaangażowania i konwersji graczy. Innowacyjne funkcje, takie jak „Hunt multiplier” i „Box Hunt”, zostały pozytywnie przyjęte przez graczy, co przyczyniło się do wzrostu płatności w grze i poprawy retencji. Wysiłki zespołu zaowocowały zauważalnym wzrostem w poziomie płatności z gry – o 25.3% m/m w lipcu i o 10.1% m/m w sierpniu.

W Wings of Heroes wprowadzono gruntowne zmiany systemowe, aby przygotować grę do dalszego rozwoju. Poprawiony został m.in. system progresji w grze, ekonomia gry i organizacja wydarzeń, To przyczyniło się do ustabilizowania strumienia przychodów pomimo ograniczonych działań marketingowych.

„- Chociaż wyniki TSG za 2. kw. 2023 r. nadal nie pokazują naszego pełnego potencjału biznesowego, to są one  odzwierciedleniem ciężkiej pracy zespołu, działań restrukturyzacyjnych i innowacji, które leżą u podstaw naszej transformacji” – podsumował Andrzej Ilczuk, Prezes Zarządu TSG.

2 kw. 2023 r. pokazuje odporność TSG na wyzwania. Pomimo niższego niż rok wcześniej zysku operacyjnego na poziomie 9,6 mln zł i skorygowanej EBITDA na poziomie 21,9 mln zł, spółka niezmiennie dąży do regularnego wzrostu. Zarząd TSG jest zdeterminowany, aby  wykorzystać nową strukturę organizacyjną, dyscyplinę kosztową i skupienie na rozwoju podstawowych tytułów, aby spółka była trwale zyskowna w nadchodzących kwartałach.

W trakcie realizacji nowej strategii, Zarząd TSG mierzył się również istotnymi wyzwaniami, co miało wpływ na wyniki finansowe spółki. Wśród nich była konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz redukcja zatrudnienia. Ich koszt obciążył wyniki TSG w 2 kw.  kwartale i 1. półroczu 2023 r., odpowiednio kwotą  5,1 mln zł i 31,7 mln zł. Koszt odpraw z tytułu zwolnień grupowych wyniósł 6,5 mln zł (w tym 3,3 mln zł dotyczyło dwóch zamkniętych projektów).

Pomimo tych wyzwań spółka  podzieliła się wypracowanym w 2022 r. zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. W czerwcu 2023 r. TSG wypłaciło dywidendę w łącznej kwocie 52,3 mln zł. To wartość wykraczająca poza politykę dywidendową TSG. Spółka zdecydowała się na większą wypłatę środków do akcjonariuszy  w związku ze strategiczną decyzją o wstrzymaniu inwestycji w nowe projekty do czasu przywrócenia głównych gier spółki na ścieżkę wzrostu. 

Ten Square Games to  deweloper gier, który oferuje gry mobilne w modelu free-to-play. Zespół Ten Square Games tworzy około 300 osób pracujących w studiach we Wrocławiu, Warszawie i Bukareszcie. Ten Square Games S.A. nabyła studio Rortos w Weronie oraz mniejszościowy pakiet udziałów w krakowskim studiu Gamesture. W portfolio Grupy znajdują się między innymi: Fishing Clash, jeden z najpopularniejszych na świecie trójwymiarowych symulatorów wędkarstwa, Hunting Clash, realistyczny symulator polowania, a także Airline Commander, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulatorów lotu oraz Wings of Heroes, którego premiera na całym świecie w październiku 2022 r.

zobacz także .

18 paź 21

Proces dostarczania rozwiązań od wizji po produkcję

Jako Agile Coach mam misję uzwinniania firmy pod względem produkcyjnym i produktowym poprzez współpracę z…

czytaj więcej
12 kwi 21

Gry mobilne – prawdy i mity o branży mobile gamedev

Często, nazywane prześmiewczo “kiblówkami”, gry na urządzenia mobilne kojarzą się z grami “na chwilę”, łamigłówkami,…

czytaj więcej
15 lis 23

Fishing Clash wypływa na szersze wody z wersją przeglądarkową gry

Od 13 listopada 2023 r. fani Fishing Clash – najlepszej mobilnej gry wędkarskiej mogą cieszyć…

czytaj więcej
15 kwi 22

W Dzień Ziemi gracze Fishing Clash pomogą posadzić drzewa w Amazonii

W tygodniu od 18 do 25 kwietnia, w którym przypada obchodzony 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień…

czytaj więcej