Raporty.

Okresowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2023 .