Aktualności.

2018

Rekordowe wyniki Ten Square Games w pierwszym kwartale 2018 r. napędzane globalnym sukcesem gry Fishing Clash.

28 maj 18
3 minuty

28 maja 2018 r.

Ten Square Games, jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, wypracował w pierwszym kwartale 2018 roku 14,4 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 178% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego. W strukturze przychodów 1Q 2018 r. największy udział mają przychody z mikropłatności (za uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze), które wyniosły 11,3 mln PLN i były o 313% wyższe w porównaniu rok do roku (r/r).

W 1Q 2018 r. skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 6,4 mln PLN, a zysk netto 5 mln PLN, odpowiednio o 191% i 218% więcej w porównaniu rok do roku.

– „Z dużą satysfakcją raportujemy bardzo dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale, które są rekordowe w historii Ten Square Games. Na istotny wzrost przychodów w pierwszym kwartale miał wpływ globalny sukces gry Fishing Clash, której światowa premiera miała miejsce w październiku 2017 r. Dynamiczny wzrost popularności gry przełożył się na osiągnięcie w okresie styczeń – marzec 2018 r. 7,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży Fishing Clash, co jest blisko potrojeniem wyniku sprzedaży tej gry zanotowanego w czwartym kwartale 2017 r. Najnowsza gra Fishing Clash miała w pierwszym kwartale 2018 r. średnio 1,2 mln aktywnych użytkowników w miesiącu, a pod względem przychodów Fishing Clash przebiło wynik naszego dotychczasowego hitu gry Let’s Fish” – mówi Maciej Popowicz, prezes zarządu Ten Square Games S.A.

Dalszy, dynamiczny wzrost popularności gry Fishing Clash potwierdzają przychody ze sprzedaży w kwietniu 2018 r., które wyniosły 4,7 mln PLN i były wyższe o 27% od przychodów ze sprzedaży zanotowanych w marcu 2018 r. Testowe uruchomienie gry Fishing Clash w kwietniu 2018 r. dla rynku chińskiego oraz featuring na platformie Apple pokazały obiecujące przyjęcie gry przez użytkowników z tego rynku.

– „W maju 2018 r. przeprowadziliśmy na platformie Android technical launch nowej gry pod tytułem Fishing Battle. Jest to poprzedzający soft launch etap, który polega na sprawdzeniu poprawności działania i stabilności aplikacji oraz zintegrowanych z nią systemów. Właściwy soft lunch gry Fishing Battle zamierzamy przeprowadzić do końca pierwszego półrocza tego roku. Równocześnie pracujemy nad kolejną, nową grą mobilną typu mini golf, której soft lunch planowany jest w drugim półroczu 2018 r.” – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

W segmencie gier Evergreen (Let’s Fish, Fishing Clash) przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale br. wyniosły 11,3 mln PLN (+315% r/r), co stanowi 79% łącznych przychodów w 1Q 2018. Duży wzrost przychodów w tym segmencie to przede wszystkim pochodna sukcesu sprzedaży gry Fishing Clash (7,6 mln PLN przychodów w 1Q 2018). Bardzo dobrą dynamikę przychodów zanotowała w pierwszym kwartale 2018 r. gra Let’s Fish – 3,7 mln PLN, wzrost o 28% r/r. Średnia miesięczna liczba użytkowników gier segmentu Evergreen w 1Q 2018 r. wynosiła ponad 2 mln. Pozostałe segmenty gier (Game Factory i Legacy) wypracowały w pierwszym kwartale br. ponad 3 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi ok. 21% łącznych przychodów Ten Square Games w 1Q 2018 r.

zobacz także .

28 mar 23

Grupa Ten Square Games w 2022 roku: stabilizacja wyników finansowych po roku pełnym wyzwań dla branży gier mobilnych

Pomimo kumulacji negatywnych czynników rynkowych, których skutki były widoczne w wynikach Grupy w drugim kwartale…

czytaj więcej
17 kwi 18

Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash

17 kwietnia 2018 r. Według wstępnych szacunków, w pierwszej połowie kwietnia przychody z gry Fishing…

czytaj więcej
16 mar 18

Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

28 grudnia 2017 r. Ten Square Games S.A. – jeden z największych w Polsce producentów…

czytaj więcej