Aktualności.

2018

Rekordowe wyniki w historii spółki.

27 sie 18
7 minuty

27 sierpnia 2018 r.

Spółka Ten Square Games S.A. opublikowała wyniki finansowe za 1H 2018 r.

Rekordowe wyniki w historii spółki

Ten Square Games, (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, wypracował w pierwszym półroczu 2018 roku 38,3 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 274% więcej w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W strukturze przychodów 1H 2018 r. największy udział mają przychody z mikropłatności (za uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze), które wyniosły 32,7 mln PLN i były pięciokrotnie wyższe w porównaniu rok do roku (5,2 mln PLN w 1H 2017).

W 1H 2018 r. skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 15,3 mln PLN, a zysk netto 12,5 mln PLN, odpowiednio
o 259% i 321% więcej w porównaniu rok do roku. Po pierwszym półroczu poziom zysku netto spółki jest istotnie wyższy od wypracowanego w całym 2017 roku (8,4 mln PLN).

– Zakończyliśmy pierwsze półrocze tego roku rekordowymi wynikami finansowymi w historii spółki.
Z raportowanych wyników zwracam uwagę na wypracowany zysk EBITDA, który po pierwszym półroczu stanowi blisko 60% poziomu EBITDA, który został określony do osiągnięcia w całym roku w programie motywacyjnym na lata 2018-20, uchwalonym w marcu tego roku przez Walne Zgromadzenie Spółki. Naszym hitem, który napędza wyniki, jest gra Fishing Clash, której dalszy rozwój będzie miał istotny wpływ na poprawę wyników spółki w kolejnych kwartałach. Systematycznie prowadzimy działania marketingowe i inwestujemy w rozwój funkcjonalności gry Fishing Clash, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. W pierwszym półroczu tego roku wydatki marketingowe na promocję gry Fishing Clash wyniosły prawie 6,5 miliona PLN, co między innymi przełożyło się na wypracowanie 25 mln PLN przychodów, czyli poziomu siedmiokrotnie wyższego niż zanotowanego w drugim półroczu 2017 roku. Druga nasza gra klasy Evergreen – Let’s Fish, również wypracowała bardzo dobre wyniki w pierwszym półroczu tego roku – przychody z Let’s Fish w 1H 2018 są historycznie najwyższe – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

Wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2018 roku jest związany głównie z rosnącymi przychodami gry Fishing Clash, które wyniosły 25,1 mln PLN w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku, w porównaniu do 307 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku. Globalna premiera gry Fishing Clash miała miejsce w
4 kwartale 2017 roku, dlatego przychody z tego tytułu wykazane w pierwszym półroczu 2017 roku były zdecydowanie niższe. Przychody gry Let’s Fish w pierwszym półroczu 2018 roku, wyniosły 7,5 mln PLN i były o 51% wyższe w porównaniu rok do roku (5 mln PLN w 1H 2017).

W pierwszym półroczu 2018 roku zespół deweloperów Ten Square Games prowadził prace nad dwoma dużymi nowymi grami klasy Evergreen. W maju został przeprowadzony na platformie Android technical launch nowej gry pod tytułem Fishing Battle (jest to etap, który polega na sprawdzeniu poprawności działania i stabilności aplikacji oraz zintegrowanych z nią systemów). Fishing Battle jest grą multiplayer (rywalizacja PvP – Player versus Player) polegająca na łowieniu ryb na czas. W grze został zaimplementowany autorski silnik bettingowy, którego celem jest uatrakcyjnienie rozgrywki między graczami. Gra pozycjonowana jest jako gra casual i jest kierowana do mniej wymagających graczy. Soft launch tej gry miał miejsce w czerwcu 2018 roku. Drugim, nowym tytułem jest gra mobilna pod roboczym tytułem MiniGolf (w tej grze również będzie wykorzystany silnik bettingowy), której soft launch planowany jest w drugim półroczu 2018 roku.

– Obecnie gra Fishing Battle jest dostępna na kilku wybranych rynkach i z uwagą obserwujemy jej statystyki. Po dokładnej analizie wyników soft launch’u tego tytułu, do końca tego roku podejmiemy decyzję o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu inwestowania w ten projekt – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

Przychody wg klas gier produkowanych przez TSG

Przychody ze sprzedaży gier klasy Evergreen (Let’s Fish, Fishing Clash) w pierwszym półroczu br. wyniosły 32,6 mln PLN (+517% r/r), co stanowi 85% łącznych przychodów w 1H 2018. Duży wzrost przychodów tej klasy gier to przede wszystkim pochodna sukcesu gry Fishing Clash oraz bardzo dobrej sprzedaży gry Let’s Fish. Średnia miesięczna liczba użytkowników (MAU – monthly average active users) gier klasy Evergreen w 1H 2018 r. wynosiła ponad 2 mln.

Pozostałe klasy gier (Game Factory i Legacy) wypracowały w pierwszym półroczu br. blisko 5,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi 15% łącznych przychodów Ten Square Games w 1H 2018 r.

W czerwcu na platformie Google Play nastąpiła zmiana algorytmu pod kątem wyszukiwania i polecania aplikacji oraz gier. W związku z tymi zmianami, w pierwszym półroczu br. zmniejszyła się ilość pobrań gier z działu Game Factory, co przełożyło się na spadek udziału przychodów z gier Game Factory w całkowitych przychodach spółki w porównaniu rok do roku. Stopniowe przenoszenie zasobów produkcyjnych działu Game Factory do wybranych gier charakteryzujących się wyższą jakością i lepszymi parametrami monetyzacji (gry klasy Evergreen) jest preferowanym kierunkiem dalszego rozwoju tego działu z punktu widzenia Ten Square Games.

Zmiany w zarządzie

Od 1 września br. do Zarządu spółki Ten Square Games dołączy Pani Magdalena Jurewicz, która dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Finansowego spółki. Decyzję o powołaniu Pani Magdaleny Jurewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu podjęła Rada Nadzorcza Ten Square Games uchwałą z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Pani Magdalena Jurewicz posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji CIMA – ukończony poziom operacyjny (CIMA Diploma in Management Accounting). W okresie 10.2012-1.2016 Pani Magdalena Jurewicz pracowała w dziale Audytu we wrocławskim oddziale EY, a od lutego 2016 roku pracuje w spółce Ten Square Games, najpierw na stanowisku kontrolera finansowego, a później dyrektora finansowego.

* * *

Ten Square Games S.A. to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl).

Ten Square Games specjalizuje się w grach o tematyce hobbystycznej. Produkuje i wydaje gry w modelu free-to-play, zarabiając na mikropłatnościach (za uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze) i reklamach. Gry Ten Square Games oferowane są na najistotniejszych platformach mobilnych – iOS oraz Android oraz poprzez portale internetowe. Od początku działalności do 30 czerwca 2018 roku Ten Square Games wyprodukowała ponad 220 gier, które zostały pobrane blisko 340 milionów razy generując w tym czasie 145 mln PLN z tytułu mikropłatności.

Najbardziej rozpoznawalną produkcją jest gra Let’s Fish, w którą zagrało już ponad 60 mln graczy. Najnowsza gra Fishing Clash, której światowa premiera (hard launch) miała miejsce w październiku 2017 r., już w kilka tygodni po globalnej premierze przebiła pod względem przychodów dotychczasowy rekord gry Let’s Fish.

W 2017 roku spółka Ten Square Games zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 27 mln PLN, o 56% więcej w porównaniu do przychodów w 2016 roku (17,4 mln PLN). Zysk netto wyniósł w 2017 roku 8,4 mln PLN i był wyższy o 155% w porównaniu do wyniku netto w 2016 roku (3,3 mln PLN).

W kwietniu 2018 roku spółka Ten Square Games przeprowadziła publiczną emisję akcji (IPO). Wartość oferty wyniosła ponad 94 mln PLN. W dniu 11 maja 2018 roku akcje Ten Square Games zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji: https://tensquaregames.com/investors/
Twitter @TenSquareGames
Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski,
cc group tel. +48 531 613 067 @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

zobacz także .

28 mar 23

Grupa Ten Square Games w 2022 roku: stabilizacja wyników finansowych po roku pełnym wyzwań dla branży gier mobilnych

Pomimo kumulacji negatywnych czynników rynkowych, których skutki były widoczne w wynikach Grupy w drugim kwartale…

czytaj więcej
15 lis 23

Fishing Clash wypływa na szersze wody z wersją przeglądarkową gry

Od 13 listopada 2023 r. fani Fishing Clash – najlepszej mobilnej gry wędkarskiej mogą cieszyć…

czytaj więcej
05 paź 18

Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018

5 października 2018 r. Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych…

czytaj więcej