Aktualności.

2022

Ten Square Games ze stabilnymi przychodami i konsekwentną realizacją strategii w 2021 roku.

31 mar 22
4 minuty

Stabilny poziom przychodów, konsekwentna dywersyfikacja produktów oraz poszerzenie grupy o nowe spółki i zespoły: Ten Square Games S.A. podsumowała wyniki finansowe za 2021 rok.

W 2021 roku Ten Square Games zanotowała blisko 650 mln zł płatności w grach, tj. o prawie 4 proc. więcej niż w bardzo sprzyjającym pod względem warunków rynkowych roku 2020. Udział płatności z gier Fishing Clash i Hunting Clash w skonsolidowanych wynikach grupy wyniósł odpowiednio 74 proc. i 18 proc. Skorygowana EBITDA wzrosła w tym czasie o 2 proc., osiągając poziom 234 mln zł. Zysk netto wyniósł 141 mln zł i był o niespełna 7 proc. niższy niż w roku poprzednim, na co wpływ miały m.in. odroczone przychody w grach w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku.

Mijające kwartały pokazały, że Ten Square Games jest w stanie konsekwentnie realizować przyjętą strategię i osiągnąć stabilne wyniki finansowe w niezwykle zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu makroekonomicznym. Naszym celem jest stać się międzynarodową platformą gier mobilnych free-to-play, oferującą stale rosnący portfel światowej klasy tytułów. Dążymy do tego, dbając o utrzymanie pozycji lidera w niszy gier outdoorowych poprzez rozwój naszych flagowych tytułów, Fishing Clash oraz Hunting Clash, a także systematycznie wprowadzając na rynek nowe gry – podkreśla Maciej Zużałek, prezes Zarządu Ten Square Games. 

Wbrew wyzwaniom rynkowym, którymi były dla branży gier online w 2021 roku m.in. post-pandemiczna normalizacja zachowań konsumenckich oraz zmiana polityki prywatności Apple, płatności z tytułu Hunting Clash wyniosły 115,8 mln PLN wobec 16,1 mln PLN w roku 2020, kiedy to w sierpniu tytuł miał swoją globalną premierę. Hunting Clash odnotował w ubiegłym roku znaczący sukces. Otwarcie drugiego tytułu na taką skalę jest wyjątkowym osiągnięciem w naszej branży, w której niewielu deweloperów może pochwalić się sukcesem bliźniaczego produktu – dodaje Maciej Zużałek.

Aby dywersyfikować oferowane portfolio, Ten Square Games koncentruje się na rozbudowie sieci studiów w Polsce i Europie. W 2021 roku do grupy dołączył włoski RORTOS, będący światowym liderem mobilnych symulatorów lotu. Ze wsparciem TSG w obszarach m.in. Business Intelligence oraz User Acquisition, zespół RORTOS realizuje ambitną strategię dalszego wzrostu poprzez masowe dotarcie do szerszych grup użytkowników. Z kolei ogłoszona w marcu br. transakcja przejęcia udziałów w spółce Gamesture otwiera przed TSG nowe możliwości w niezwykle popularnym segmencie RPG.

– Ubiegły rok był czasem wzmożonych działań na froncie nowych gier. W efekcie mamy w produkcji pięć tytułów, podpartych naszym dotychczasowym know-how. Dwa z nich, Undead Clash oraz Magical District, są obecnie testowane na rynku amerykańskim. Kolejny tytuł, będący debiutem w segmencie gier sportowych, znajduje się na zaawansowanym etapie przed soft-launchem, zaś jeden z dwóch projektów warszawskiego studia ma na celu ugruntowanie pozycji TSG wśród tytułów wędkarskich. Nowa gra autorstwa RORTOS pozwoli zaś zająć TSG wygodne miejsce w nowym i pełnym potencjału segmencie symulatorów lotu – dodaje Wojciech Gattner, Chief of Product Strategy w Ten Square Games.  

Intensywna praca nad produktami była i jest możliwa dzięki nowym adresom na mapie Ten Square Games i ponad dwustu talentom, jakimi firma wzmocniła zespół w 2021 roku. Poza akwizycją wspomnianego wyżej studia z Werony, spółka założyła placówki w Berlinie i Bukareszcie, inicjując swoją transformację z polskiego przedsiębiorstwa w organizację międzynarodową. Tak dynamiczny przyrost kadr jest procesem, który trwa nieprzerwanie od 2020 roku, kiedy to wdrożyliśmy długoterminową strategię wzrostu. Planujemy zakończyć go w najbliższych miesiącach, osiągając docelową skalę talentu potrzebną do dalszego rozwoju Ten Square Games podkreśla Maciej Zużałek.

Więcej informacji dostępne w zakładkach Centrum wyników i Raporty.

zobacz także .

04 kwi 18

Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play

18 stycznia 2018 r. Gra "Fishing Clash" uzyskała w styczniu rekomendację (featuring) sklepu Google Play.…

czytaj więcej
16 kwi 24

Ten Square Games S.A. debiutuje w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu z maksymalną liczbą 5 dobrych praktyk

16 kwietnia 2024 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre…

czytaj więcej
27 sie 18

Rekordowe wyniki w historii spółki

27 sierpnia 2018 r. Spółka Ten Square Games S.A. opublikowała wyniki finansowe za 1H 2018…

czytaj więcej