Aktualności.

2023

Ten Square Games z nowymi priorytetami strategicznymi.

22 maj 23
Autor: Nina Grabos
5 minuty

W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Ten Square Games ogłasza nowe priorytety strategiczne. Spółka koncentruje swoją działalność na rozwoju kluczowych gier, rezygnując z dodatkowych projektów. Ten Square Games dostosowuje strukturę zatrudnienia do nowych planów i obecnego potencjału rynku skupiając się na rentowności podejmowanych działań. Pomimo wyzwań, które znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach Grupy w 1. kw. 2023 r., Ten Square Games zwiększyło poziom gotówki z działalności operacyjnej i zarekomendowało wypłatę blisko 100% skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2022 r. akcjonariuszom.

– Globalny rynek gier mobilnych konsoliduje się, co zwiększa już i tak silną konkurencję w tej branży. Dlatego też. postanowiliśmy ponownie skoncentrować cele strategiczne na naszych najważniejszych i najbardziej perspektywicznych tytułach  – mówi Andrzej Ilczuk, CEO Ten Square Games. – Po dużej wewnętrznej reorganizacji, obecnie jesteśmy w trakcie gruntownej zmiany procesów związanych z realizacją projektów. Chcemy umocnić Fishing Clash i Hunting Clash na pozycjach liderów w ich segmentach rynku oraz przygotować Wings of Heroes do dalszego skalowania – dodaje.

W 1. kw. 2023 roku płatności z tytułu gier Grupy Ten Square Games wyniosły 123,6 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu zarówno z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i czwartym kwartałem 2022 roku. To przede wszystkim wynik niższych płatności w grze Fishing Clash, głównym tytule firmy. Drugi tytuł Spółki – Hunting Clash – odnotował stabilne wyniki z płatnościami na poziomie 32,4 mln zł. Natomiast gra Wings of Heroes, wsparta zwiększonymi  nakładami na marketing, odnotowała 5,8 mln zł płatności. Dzięki zwiększonym inwestycjom w kampanie marketingowe zespół Wings of Heroes dokładnie przetestował tytuł, który wchodzi obecnie w intensywną fazę budowania głębi monetyzacyjnej. Potrwa ona co najmniej kilka najbliższych miesięcy.

Naszym głównym celem jest przywrócenie Fishing Clash na ścieżkę wzrostu, uwolnienie pełnego potencjału rozwoju Hunting Clash i przyspieszenie procesu budowania głębi monetyzacyjnej dla Wings of Heroes – mówi Ilczuk. – Choć może upłynąć co najmniej kilka miesięcy, zanim nasze działania znajdą odzwierciedlenie w wynikach Grupy, jesteśmy pewni, że zrewidowanie priorytetów strategicznych pomoże odbudować wyniki naszych głównych gier. – dodaje

Zmiana priorytetów strategicznych Grupy wiązała się z zamknięciem dwóch projektów – Fishing Masters oraz Undead Clash, co skutkowało odpisem skapitalizowanych kosztów związanych z ich produkcją. Koszt utworzonych odpisów w 1. kw. 2023 roku wyniósł 26,6 mln zł i miał istotny wpływ na wysokość straty operacyjnej, która wyniosła 14,4 mln zł. Zamykając dwa projekty i dostosowując organizację do nowych celów, Ten Square Games przeszło proces restrukturyzacji, w wyniku którego w kwietniu 2023 r. ze Spółką rozstało się 110 osób. Koszty związane ze zwolnieniami wyniosły 6,5 mln zł, a Spółka szacuje oszczędności kosztowe wynikające z tego procesu na ok. 1,8 mln zł miesięcznie począwszy od maja 2023 roku.

W styczniu 2023 roku Ten Square Games zwiększył swój udział w Gamesture do 36,9% kupując 12% udziałów tej spółki za ok. 2,7 mln USD. Zarząd Ten Square Games jest zadowolony z postępów w rozwoju portfela produktów Gamesture. Dodatkowo, poziom płatności z gier Gamesture wzrósł zarówno w porównaniu do 4. kw. 2022 roku, jak i 1. kw. 2022 roku. Krakowskie studio wykorzystało środki z transakcji na zwiększenie wydatków marketingowych i osiąga dobre początkowe parametry swoich gier. Firma w czerwcu 2023 roku planuje soft launch gry – Hero Legacy. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, Gamesture planuje jeszcze w tym roku premiery kilku nowych tytułów z gatunku social wars. Ten Square Games traktuje krakowskie studio jako długoterminową inwestycję, która zapewnia Grupie dalsze perspektywy rozwoju i dywersyfikacji portfela produktów.

Grupa Ten Square Games zakończyła 1 kw. 2023 roku  skorygowaną EBITDA na poziomie 27,6 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do wyniku z 4 kw. 2022 r. i z 1.  kw. 2022 r. To głównie rezultat  pogorszenia wyników Fishing Clash. Pomimo tego, Spółka zwiększa poziom generowanej gotówki –  środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 140,3 mln zł na koniec 1. kwartału 2023 r.

Ten Square Games systematycznie generuje gotówkę z działalności operacyjnej, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo finansowe całej Grupie oraz pozwala na inwestycje. Dodatkowo, wypracowanymi środkami Spółka dzieli się również z akcjonariuszami. W tym roku, w związku ze zmianą priorytetów strategicznych na najbliższą przyszłość, postanowiliśmy zarekomendować wypłatę prawie 100% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok w formie dywidendy. Ta propozycja odbiega od naszej standardowej polityki dywidendowej, która przewiduje wypłatę do 75% skonsolidowanego zysku netto – mówi Magdalena Jurewicz, Członek Zarządu i dyrektor finansowy Ten Square Games. 

Ten Square Games opublikowało wyniki finansowe za 1. kw. 2023 r. oraz poinformowało o nowych priorytetach strategicznych w dniu 22 maja 2023 roku. Wszystkie materiały dostępne są na stronie korporacyjnej Spółki: https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/.

*****

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. Tworzy ją około 400 osób pracujących w studiach we Wrocławiu, Warszawie i Bukareszcie. Ten Square Games S.A. nabyło studio Rortos w Weronie, a także pakiet mniejszościowy w krakowskim studio Gamesture. W portfolio Grupy znajdują się m.in. Fishing Clash, jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, Hunting Clash, realistyczny symulator polowania, a także Airline Commander, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów oraz Wings of Heroes, którego globalna premiera miała miejsce w październiku 2022 r.  

zobacz także .

09 sty 19

Ten Square Games kandydatem na Mistrza GPW 2018 w plebiscycie „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl

9 stycznia 2019 r. Ten Square Games znalazła się w gronie 16 spółek notowanych na…

czytaj więcej
04 kwi 18

Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play

18 stycznia 2018 r. Gra "Fishing Clash" uzyskała w styczniu rekomendację (featuring) sklepu Google Play.…

czytaj więcej
20 lis 18

Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach

20 listopada 2018 r. Ten Square Games, (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce…

czytaj więcej