Aktualności.

2018

Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach.

13 gru 18
2 minuty

13 grudnia 2018 r.

Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, informuje, iż z dniem 13 grudnia 2018 roku uznana za zawartą została umowa z NetEase (Shanghai) Online Games Co., Ltd, na podstawie której NetEase zobowiązuje się do uzyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim. Umowa obejmuje także udzielenie NetEase prawa do dystrybucji, marketingu oraz promocji gry Fishing Clash na terenie Chin z wyłączeniem Hong Kongu, Makao i Tajwanu.

„Umowa z NetEase jest pierwszym, ważnym krokiem na drodze wejścia Ten Square Games do Chin, które są obecnie największym rynkiem gier na świecie i w którym największy udział ma segment gier mobilnych. Na rynku chińskim warunkiem oferowania gier zagranicznych producentów jest otrzymanie rządowej licencji na dystrybucję. Proces przyznania licencji jest zależny od wielu zewnętrznych czynników i nie mamy gwarancji, że NetEase uzyska licencję, która jest niezbędna do dystrybucji gry Fishing Clash w Chinach. Równocześnie rozpoczęliśmy przygotowania do dopasowania gry Fishing Clash do potrzeb i gustu chińskiego gracza, tak aby być gotowym do dystrybucji, gdy licencja zostanie przyznana”  – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

W zawartej umowie określone zostały wzajemne zobowiązania stron wynikające z udzielonej licencji oraz podstawowe warunki i zasady prowadzenia przez NetEase dystrybucji oraz kampanii marketingowej gry Fishing Clash na rynku chińskim.

Ten Square Games otrzyma wynagrodzenie od NetEase z tytułu udzielonej licencji, które wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów uzyskanych z tytułu mikropłatności w grze pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty transakcji oraz rezerwy na nieściągalne należności. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie co miesiąc na podstawie raportu sprzedażowego sporządzanego przez NetEase.

Twitter @TenSquareGames
Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski,
cc group
tel. +48 531 613 067 @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

zobacz także .

27 sie 18

Rekordowe wyniki w historii spółki

27 sierpnia 2018 r. Spółka Ten Square Games S.A. opublikowała wyniki finansowe za 1H 2018…

czytaj więcej
08 kwi 19

45,2 mln zł przychodów Ten Square Games w I kwartale 2019

4 kwietnia 2019 r. Szacunkowe skonsolidowane przychody Ten Square Games S.A. w I kwartale 2019…

czytaj więcej